top of page

Überschrift 2

Tvrdosť

Matrace sú ponúkané v rôznych stupňoch tvrdosti. Nie sú štandardizované, ale môžu sa značne líšiť v závislosti od výrobcu. Dokonca aj rôzne modely matracov
toho istého výrobcu sa často líšia v pevnosti, aj keď tvrdosti sú rovnaké.

V súčasnosti neexistuje žiadny zákon na klasifikáciu tvrdosti matracov. To vedie k tomu, že výrobcovia sa môžu slobodne rozhodnúť, ktorý stupeň tvrdosti
matraca je priradený. Ponúkajú sa väčšinou tri úrovne. Na výber vhodnej tvrdosti matraca sa zvyčajne používa telesná hmotnosť, napríklad stupeň tvrdosti
1 = mäkký, pre osoby do 60 kg telesnej hmotnosti, tvrdosť 2 = stredný, pre osoby do 80 kg telesnej hmotnosti, tvrdosť 3 = tvrdý, pre osoby nad 80 kg
telesnej hmotnosti.

Je úplne ignorované, že ľudia majú inú veľkosť. Existujú tabuľky, v ktorých súvisí veľkosť tela a telesná hmotnosť, ale zvyčajne sa zanedbáva aj individuálna
štruktúra tela (výrazné rameno, výrazná panva, drobný pás atď.).

bottom of page